top of page
first.section.bg-min.jpg
book2-min.png

ספרי
רזין

חשיפה נדירה של אוסף כתבי יד קודש של הרב אשלג כפי שלא נראו מעולם

Anchor 1

שלנו

הסיפור

ספרי רזין נוצרה כדי לחלוק את חוכמתו של הרב אשלג וכתביו האישיים. ברשותנו כתבי קודש ושיעורים נדירים, שלא פורסמו מעולם, הגיעה העת לחלוק זאת עם העולם כולו.

Untitled-2.jpg
Section4-min.jpg
books-min.png

מהדורה ראשונה

שיר השירים

בכתב ידו של הרב אשלג

ראה מהדורת פקסימיליה מרהיבה שמעולם לא יצאה לאור. כתב היד הקדוש של ׳ בעל הסולם ׳ בפירוש זוהר חדש לשיר השירים.

section3-min.jpg

מספרים על הספר

מומחים בעלי שם עולמי

“.png

פירוש הסולם – לזוהר חדש על ״שיר השירים", הוא יצירה שלמה ומופתית, שלראשונה יוצאת לאור כצילום פקסימיליה – ברמת איכות הגבוהה ביותר.

צילום הכתבים שלפנינו חושף את רגעי הכתיבה עצמה ונבכיה, המחיקות, ההגהות, לצד הנוסחאות השונות הנכתבות ונמחקות עד שניתן לראות איך הוא מגיע אל הנוסחה הסופית והמתוקנת. כך מהדורת פקסימיליה מרהיבה זו, היא כמעין מסע בזמן אל אותם ימים של פלא, לחודשים ספורים של דמדומים קודם שקיעתה של חמה. אל אותות החיים האחרונות עלי אדמות של גדול המקובלים בדורות האחרונים, רבינו יהודה לייב אשלג – ׳ בעל הסולם ׳. זהו פלא גדול שהתגלה לאור העולם, וכמה זכות יש לכולנו להתבסם לאורה...״

“.png

- אודי הרשלר -

Anchor 4
Image 1-min_edited.png

הרב אשלג?

מי הוא

הרב אשלג מגדולי המקובלים במאה עשרים. הרב אשלג ייסד שיטה חדשה בתורת הקבלה ויצר למעשה מתודה חסרת תקדים בתורה זו.

 

שיטתו ותורתו מהווה כיום את השדרה המרכזית בלימוד ספר הזוהר ותורת הקבלה בכלל.

 

הרב אשלג מכונה "בעל הסולם" על שם יצירתו המונומנטאלית, פירוש "הסולם", בה ביאר והנגיש את כל ספר הזוהר ובכך לראשונה ובאופן חסר תקדים הפך אותו ואת תורת הקבלה.

המחבר

אודות

הרב יהודה לייב הלוי אשלג ׳בעל הסולם׳.

(1884 – 1954 / תרמ"ה–תשט"ו)

rabbi.ashlag.jpg

ספר שיר השירים?

למה כדאי להשקיע ברכישת

מעולם לא

הודפס!

כתב יד אותנטי

מאת הרב אשלג

מהדורה מוגבלת לרגל חשיפת

כתבי הרב אשלג

אפשרות קנייה באונליין

בלבד- לא זמין בחנויות

עבודה איכותית, הדפסה ברמה גבוהה וכריכת עור מהודרת

bottom of page